ZAŚWIADCZENIA, METRYKI, ODPISY

 

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), wszelkie zaświadczenia, metryki, odpisy
wydawane są wyłącznie osobom zainteresowanym „do rąk własnych”. 
W przypadku poważnej trudności osobistego odebrania dokumentu wystawionego przez kancelarię parafialną,
proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów odebrania/przesłania dokumentu.

 

Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych

Rodzice winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych,
którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka.

O zaświadczenie dla chrzestnych mogą ubiegać się wyłącznie osoby mieszkające na terenie parafii,
które spełniają poniższe warunki stawiane przez prawo kanoniczne (kan. 874 KPK):

Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania
i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.
Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych
(Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym)
oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji.
Również osoby niepraktykujące swojej wiary, nie uczestniczące w życiu religijnym parafii nie mogą być rodzicami chrzestnymi.
Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni z racji obrzędu chrztu świętego
przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej.

Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego
nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu.
Zgodnie z Kan. 874 §2 KPK funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych,
należących do niekatolickich wspólnot eklezjalnych, które nie mogą być chrzestnymi.
Dyrektorium Ekumeniczne w nr 98a zaznacza, że „opierając się na chrzcie wspólnym,
jak też ze względu na więzy rodzinne lub przyjacielskie, osoba ochrzczona, która przynależy do innej wspólnoty eklezjalnej,
może być dopuszczona jako świadek chrztu, ale tylko razem z chrzestnym katolickim”.
Warunkiem jest więc już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka.

Wyjątkiem od powyższej zasady są osoby należące do Kościoła prawosławnego.
Ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem katolickim i Kościołami prawosławnymi,
dla słusznej przyczyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli chrzestnego
obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika,
pod warunkiem jednak wystarczającego zapewnienia edukacji ochrzczonego
oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli (por. Dyrektorium Ekumeniczne, nr 98b). 

 

Metryki chrztu

Parafia dysponuje księgami chrztów udzielonych od 10.09.1950 roku.
W początkowych latach chrzty były udzielane również poza Jarnołtowem: w Zalewie, Myślicach i Zajezierzu.

 

Zaświadczenia o bierzmowaniu

Parafia dysponuje księgami bierzmowanych obejmujących okres od 19.10.1952 roku.

 

Metryki ślubu

Parafia dysponuje księgami małżeństw zawartych w okresie od 17.09.1950 roku.

 

Świadectwa zgonu

Parafia dysponuje księgami zmarłych w okresie od 26.09.1950 roku

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Jarnołtowie

PL  14-330 Małdyty, Jarnołtowo 21, tel. 89 758-10-27

Administrator strony: ks. proboszcz Jarosław Janowicz

Flaga narodowa[a]Flaga narodowa[a]Flaga NiemiecFlaga NiemiecFlaga Wielkiej BrytaniiFlaga Wielkiej Brytanii